2014   >>

Het Van Alphenplein


Het Van Alphenplein is wat meer geschikt voor de oudere jeugd en voor het houden van activiteiten als klapstoelconcerten. SPON zorgt voor het beheer, structureel (jaarlijks) opruimen, om de paar jaar schilderen van de tegels en wanneer nodig contact opnemen met de gemeente.