2014   >>

De Kinderhof


De Kinderhof, het pleintje tussen de Hofstraat, Beekstraat en Oudwijkerveldstraat wordt onderhouden door een ploeg van ongeveer 20 mensen die ieder 2 keer per jaar het pleintje schoonhouden. Ook worden de speeltoestellen en het straatmeubilair geverfd. Jaarlijks wordt onder het motto 'Veeg uit de pan' met de vegers, aangevuld met de vrijwilligers van het Kinderhoffeest, een gezellig maal georganiseerd waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt. Er is een commissie van twee mensen die het klein-onderhoud regelt en de gemeente inschakelt als er meer moet gebeuren (bijvoorbeeld het verwijderen van boomwortels uit de zandbak).